Loading...

NEŠTO O ČVAREXU

U prošlosti, mnogo više stanovnika nastanjivalo je sela. Seoske porodice su se uglavnom bavile poljoprivredom i stočarstvom. Često su same proizvodile najveći deo namirnica. Njima je bio poznat postupak dobijanja svinjske masti i čvaraka.

Moderno doba i migracije ljudi iz sela u gradove dovelo je do toga da je na našim stolovima manje domaće kvalitetne hrane, što je nas navelo da počnemo sa proizvodnjom čvaraka i masti po tradicionalnoj recepturi.

Vozni park Čvarex Stara Pazova

UPOZNAJTE NAŠU PROIZVODNJU

Želimo da vas upoznamo sa postupkom nastajanja naših proizvoda.
Ovde ćete videti postupak nastajanja masti i čvaraka od dopremanja tabli svinjske masnoće u proizvodnju do otpremanja gotovih proizvoda kupcima.

Upravo se nalazimo na ulazu u poslovni prostor Čvarexa.

Ulaz u zgradu Čvarex Stara Pazova

DOPREMANJE OBRAĐENE SVINJSKE MASNOĆE

Dopremanje svinjske masnoće u obradu

Kada stignu smrznute table svinjske masnoće, nakon izvršene kontrole robe i dokumentacije, skladištimo svinjsku masnoću u naše hladnjače u kojima ostaju do momenta dalje obrade.

Kvalitet masti i čvaraka mnogo zavisi od kvaliteta same svinjske masnoće, pa su naši kriterijumi kvaliteta pri izboru dobavljača na prilično visokom nivou.

ODLAGANJE SVINJSKE MASNOĆE U HLADNJAČE

Svinska masnoća se skladišti u hladnjačama za sirovinu gde je tempreatura do -18°C. Tamo čeka dalju obradu.

Odlaganje svinjske masnoće u hladnjače

SEČENJE SVINJSKE MASNOĆE NA KOCKICE

Sečenje svinjske masnoće na kockice

U Čvarexu svinjsku masnoću sečemo mašinski kako bi dobili kockice svinjske masnoće ujednačene veličine.

Nakon sečenja, svinjska masnoća je spremna za termičku obradu.

TERMIČKA OBRADA SVINJSKE MASNOĆE

Termička obrada svinjske masnoće ili topljenje masti je automatizovan proces.

Posle termičke obrade, čvarci se oceđuju kako bi iz njih bila odvojena mast i kako bi postali hrskavi i dobili karakterističnu tvrdoću.

Termička obrada svinjske masnoće

CEĐENJE ČVARAKA

Ceđenje čvaraka.

Nakon termičke obrade, mast je odvojena od čvaraka.

Nakon toga čvarci se pritiskom cede i stavljaju na hlađenje.

PAKOVANJE ČVARAKA I MASTI

Pakovanje gotovih proizvoda se obavlja ručno radi što bolje kontrole u posebnoj prostoriji gde su kontrolisani atmosferski uslovi.
Domaći svinjski čvarci se pakuju u pet posude zapremine 200g.
Svinjska mast se pakuje u kantice zapremine 1l.
Tako upakovani odlažu se u hladnjaču gotovih proizvoda.

Pakovanje čvaraka.

SKLADIŠTENJE ČVARAKA I MASTI

Magacin čvaraka i masti.

Dok čekaju na svoj transport u trgovine, čvarci i svinjska mast su smešteni u hladnjače gotovih proizvoda Čvarex.

ČIŠĆENJE I UREĐENJE POGONA

Higijena pogona u kojem se proizvode namirnice mora da bude na najvišem nivou. Pogon se posle svakog procesa obrade u potpunosti čisti i dezinfikuje kako bi bio spreman za sledeću obradu.

Ovde ne pravimo nikakve kompromise, sredstva i oprema koju koristimo za održavanje higijene prostora, posuda i alata ispunjavaju sve zahteve strogih propisa.

Održavanje higijene.